Willkommen beim Freundschaftskreis Bellheim-Koźmin Wlkp/Polen e.V.

Historie

1980 1981 1982-1984 1985 - 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1982 bis 1984

To, co rozpoczęło się w 1981 roku, kontynuowano w tym okresie jeszcze intensywniej. Dary piętrzyły się aż po sam sufit na ulicy Prałata Storcka, w garażu, piwnicy i innych pomieszczeniach rodziny Geißert.

W tym czasie przygotowano i wysłano pocztą 933 paczki o łącznej wadze 10.000 kg. Na poczcie musiałam zgłosić wszystkie paczki, aby do Bellheim mogła przyjechać po nie odpowiednio duża ciężarówka. Przez kilka miesięcy poczta nieodpłatnie przewoziła dary do Polski.

W tym okresie wpłynęły także dary pieniężne w kwocie około 17.000 DM. Pieniądze

wydatkowano wyłącznie na zakup odżywek dziecięcych, artykułów spożywczych i pokrycie kosztów transportu. Wiele osób udzieliło wsparcia „Akcji Pomoc Polsce”, nie mogę podać jednak nazwisk, ponieważ mogłabym kogoś pominąć, a i tak większość ofiarodawców chciała pozostać anonimowa. Kilka Pań i członkinie Katolickiego Związku Kobiet były zawsze na miejscu, gdy pomoc była potrzebna.