Willkommen beim Freundschaftskreis Bellheim-Koźmin Wlkp/Polen e.V.

Historie

1980 1981 1982-1984 1985 - 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1991

....... 10 lat pomocy Polsce ........ motto .......... Miłość nie zna granic ..................... Do tej pory odbyło się wiele spotkań, przekazano wiele znaków pojednania w czasie różnych akcji. Eugen, Irma, Matthias i Susanne Geißert przetransportowałi do Koźmina 504 kg lekarstw, materiałów laboratoryjnych, artykułów spożywczych i odzieży. Parafialny bus był w drodze od 23-29.03.1991 roku. Znowu można było zobaczyć wiele radości w oczach mieszkańców Koźmina. Taki sam transport został zrealizowany jeszcze raz w maju.

W „Echu Koźmina“ 5/91, urzędowym piśmie miasta Koźmina, ukazał się artykuł lekarza Mathiasa R. Hoffmana o szpitalu w Koźminie: Od 1981 roku regularnie dostarczano lekarstw, środków opatrunkowych, strzykawek, aparaturę medyczną i inne materiały, które oddawane były do dyspozycji szpitala. Nasz szpital i wielu chorych bardzo ceniło sobie tę pomoc. W tym czasie dary otrzymywane z Bellheim były często jedynymi dostępnymi środkami terapii. W imieniu szpitala w Koźminie, a także chorych, lekarzy i personelu medycznego chciałbym podziękować z całego serca za okazaną dobroć.

Bardzo wiele osób odpowiedziało na wezwanie do zbiórki darów z okazji dziesięciolecia prowadzenia Akcji Pomocy Polsce. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie dużego transportu. Eugen Geißert, Irma Geißert, Matthias i Susanne Geißert, Frank Gschwind, Kurt Riedel, Sophie Riedel, Friedrich Jeckel, Elfriede Jeckel, Ludwig, Luzia i Christian Müller, a także po raz pierwszy Proboszcz Felix Hirsch przyjechali po 20 godzinach do Kożmina. Pierwsze dwa dni spędziliśmy na rozładowywaniu darów w różnych miejscach. Wiele paczek zostało rozesłanych po całej Polsce pocztą tak, jak za każdym razem. Z okazji jubileuszu punktem kulminacyjnym podróży była wycieczka na Jasną Górę w Częstochowie i spotkanie z obrazem „Czarnej Madonny”. W Częstochowie spotkaliśmy członków Ruchu Pojednania „Pax Christi” z Münster. Proboszczowie Stanisław Goj, Felix Hirsch, a także księża przybyli z Münster w Westfalii wspólnie odprawili po łacinie mszę w intencji pojednania Niemiec i Polski. Wszyscy mówili w jednym języku. Było to niezapomniane przeżycie dla wszystkich uczestników.

Proboszcz Goj i panie pomagające przy podziale darów czterokrotnie rozdały dary, dwa razy w listopadzie i dwa razy w grudniu. Wiele osób przychodziło po nie, niektórzy dwukrotnie, nie tylko z Koźmina, ale również z okolicy. Zostało przywiezionych tyle darów, że każdy mógł otrzymać wszystko to, co było niezbędne. Ludzie odbierający dary dziękowali i podziwiali gotowość mieszkańców Bellheim do ofiarności, a małżeństwo Irmę i Eugena Geißerta za inicjatywę i organizację transportów.