Willkommen beim Freundschaftskreis Bellheim-Koźmin Wlkp/Polen e.V.

Historie

1980 1981 1982-1984 1985 - 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1992

W maju 1992 roku Darek Bandosz, który w czasie swoich studiów i prywatnie jako diakon wspierał rodzinę E.i I. Geißert, otrzymał święcenia kapłańskie w Kaliszu. Eugen i Irma Geißert, Kurt i Sophie Riedel pojechali z tej okazji mikrobusem na uroczystości do Kalisza i Koźmina, zabierając ze sobą 467 kg lekarstw i odżywek dla dzieci.

Burmistrz miasta i gminy Koźmin napisał w czerwcu:

Szanowni i drodzy przyjaciele z Bellheim! Dnia 27.05.1992 spotkałem się w ratuszu z delegacją z Koźmina. To była dla mnie ogromna radość, móc powitać prawdziwych przyjaciół. Wasza prowadzona juz od 11 lat charytatywna akcja na rzecz Miasta i Gminy Koźmin jest wspaniałym dowodem realizacji miłości bliźniego. Wspólna praca społeczna dwóch narodów pozwala nam się lepiej poznać, poznać nasze zwyczaje i obyczaje, a także kulturę i standard życia. W ten sposób zbliżamy się do siebie. Wasza trwająca wiele lat spontaniczna pomoc i kontakt z Koźminem zostały przyjęte przez Miasto i Gminę Koźmin jako dar serca i pomoc bliźniemu. Od pierwszego kwietnia 1992 władze miasta sprawują zarząd nad Koźmińskim Szpitalem. Ta zasłużona dla społeczeństwa instytucja ma być zamknięta. Dlatego tego zdecydowaliśmy się ją ratować i uratowaliśmy, dzięki temu nadal będzie mogła służyć społeczeństwu naszego miasta i gminy. Będziemy dążyć do tego, aby szpital jak najszybciej powrócił do starych tradycji. Dary, które otrzymaliśmy od Waszej organizacji są bardzo cenne i pomocne w obecnej trudnej sytuacji. W imieniu władz, Rady Miasta i Gminy Koźmin chciałbym serdecznie podziękować za przyjacielską pomoc. Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin. Dziękuję za to, że kontakty między rodzinami trwające już 11 lat i współpraca kościołów służy i będzie służyła dalszemu zbliżaniu się naszych społeczeństw. Wam, drodzy mieszkańcy Bellheim, życzę, by Wasza praca i trud cieszyły Was tak, jak Wasz sukces. Z poważaniem Bolesław Kasprzak Burmistrz

Odznaczenie Medalem Pirminius, 04.10.1992. Honorowy Medal Biskupstwa jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez diecezję w Speyer. Biskup dr Anton Schlembach przyznał to odznaczenie Irmie i Eugenowi Geißert za ogromne zasługi budowaniu partnerstwa z dwoma parafiami w Polsce, a także za inicjowanie i organizowanie transportów darów do Polski. Był to wyraz uznania dla całej rodziny za poświęcony wolny czas i zaangażowana energię.

Jesienią, tak jak zwykle, 15.10.1992 do Koźmina wyruszył transport z darami o Wszyscy ponownie wnieśli swój wkład i zadowoleni, wzbogaceni o nowe wrażenia wrócili do Bellheim.