Willkommen beim Freundschaftskreis Bellheim-Koźmin Wlkp/Polen e.V.

Historie

1980 1981 1982-1984 1985 - 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1999

Młodzież z Bellheim zlożyła wizytę w Koźminie. Grupa młodzieży z Bellheim odwiedziła Koźmin i okolicę. Wszyscy, poza Matthiasem Geißertem, który wielokrotnie przyjeżdżał do Polski z transportami darów i który od dawna znał Koźmin i miał w nim wielu przyjaciół, przyjechali po raz pierwszy.

Poznali polską gościnność, polską mentalność i dużo więcej. Grupa zwiedziła Koźmin i okolicę, Wrocław i inne miejsca oraz zabytki. Odbyły się spotkania z młodzieżą z Koźmina, nawiązano pierwsze kontakty, wymieniono myśli i informacje.

Młodzież z Koźmina została zaproszona na następny rok do Niemiec. Pobyt miał zostać przygotowany w Bellheim. Obydwie strony cieszyły się na planowany w Eberbach obóz. Grupa wróciła do Bellheim z nowymi wrażeniami.